ΕΥ ΚΤΙΖΕΙΝ

Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου

Η ανακαίνιση του επαγγελματικού χώρου αποτελεί συνήθως ένα βήμα αναβάθμισης της επιχείρησης. Ένας προσεγμένος επαγγελματικός χώρος λειτουργεί ως καθρέφτης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Η αισθητική και διαρρύθμιση του χώρου, ο σωστός φωτισμός, η απαραίτητη μόνωση και η θερμοκρασία του είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά που μπορούν να αναβαθμίσουν το περιβάλλον της επιχείρησής σας. 

Ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας ενισχύει την αποδοτικότητα των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό. Επιπλέον, ένας ξεχωριστός επαγγελματικός χώρος που εντυπωσιάζει μπορεί να προσελκύσει ακόμη περισσότερους πελάτες, προμηνύοντας την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Επενδύοντας στην ανακαίνιση του χώρου σας, επενδύετε στο μέλλον της επιχείρησής σας!

Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου - ΕΥΚΤΙΖΕΙΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου στηνΕΥΚΤΙΖΕΙΝ

Η ανακαίνιση ενός επαγγελματικού χώρου πρέπει να γίνεται με μεθοδικότητα και συγκεκριμένες τεχνικές. Καθώς αποτελεί τη βάση εργασίας ενός επαγγελματία, απαραίτητη για το κέρδος της επιχείρησής του, φροντίζουμε οι χώροι που φτιάχνουμε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του.

01

Λειτουργικότητα

Οι επαγγελματικοί χώροι που αναδιαμορφώνουμε σας βοηθούν στην καθημερινή εργασία σας και διευκολύνουν τη απόδοση του εργατικού δυναμικού. Στοχεύουμε στη δημιουργία λειτουργικών κατασκευών που προκύπτουν έπειτα από έρευνα σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου σας.

02

Αντοχή

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για κάθε ένα από τα έργα μας επιλέγονται προσεκτικά, με στόχο τη συμβατότητα στις ανάγκες του χώρου. Δουλεύουμε με υλικά που να αντέχουν στο χρόνο, δίχως να φθείρονται εύκολα, αποτελώντας βιώσιμες λύσεις για το επαγγελματικό περιβάλλον σας.

03

Ασφάλεια

Σχεδιάζουμε την ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου με εγκεκριμένα πρότυπα και μεθόδους ως προς τα υλικά και τον τελικό σχεδιασμό, με σκοπό τη δική σας ευημερία και ασφάλεια.

04

Αισθητική

Η σύγχρονη ματιά στον σχεδιασμό και τη δομή κατασκευής είναι πολύ σημαντικά για έναν επαγγελματικό χώρο. Προτείνουμε στους πελάτες μας σύγχρονες οπτικές που ταιριάζουν στο ταμπεραμέντο τους και συμβαδίζουν με όλες τις νέες τάσεις.

untitled-103446

100%

Ευχαριστημένοι

Πελάτες

Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου στη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα.

Γνωρίζουμε πως η ανακαίνιση μπορεί να φαίνεται «βουνό», μία δύσκολη και χρονοβόρος διαδικασία, η οποία πιθανώς καθυστερεί λόγω έλλειψης χρόνου. Στην ΕΥ ΚΤΙΖΕΙΝ φροντίσαμε να χτίσουμε ένα μεγάλο δίκτυο έμπειρων συνεργατών από όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε ολοκληρωτικά τις ανάγκες μιας οποιασδήποτε ανακαίνισης, λύνοντας τα χέρια των πελατών μας και παραδίδοντας έργα σε γρήγορο χρόνο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τί κάνουμε πριν την έναρξη της ανακαίνισης
επαγγελματικού χώρου;

Ενημέρωση

Έχοντας στο νου ότι ο επαγγελματικός  χώρος μιας επιχείρησης είναι το Α και το Ω, σας ενημερώνουμε από την πρώτη στιγμή για όλες τις διαδικασίες που θα λάβουν χώρα και τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθούν με σκοπό να διευθετήσετε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν ή αναστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας ανακαίνισης.

Νομικά και άδειες

Μία συχνή παράλειψη είναι το γεγονός πως πολλοί δεν γνωρίζουν ότι μία ανακαίνιση προϋποθέτει και μία γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία επιτρέπει τη χορήγηση αδειών σχετικά με τις εργασίες. Στην ΕΥ ΚΤΙΖΕΙΝ σας ενημερώνουμε αναφορικά με όλα τα αναγκαία έγγραφα και αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε τις απαραίτητες άδειες εργασιών που χρειάζονται για να προχωρήσει κανείς σε μία ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Τέλος, η εταιρεία μας είναι καλυμμένη με ασφάλεια αστικής ευθύνη και το προσωπικό μας είναι απόλυτα νόμιμα ευρισκόμενο στην Ελλάδα και να με νόμιμη εργοδοσία.

Προστασία χώρου και αντικειμένων

Για οποιαδήποτε εργασία αναλαμβάνουμε στον επαγγελματικό σας χώρο, είτε αφορά ολική, είτε μερική ανακαίνιση φροντίζουμε τα αντικείμενα του χώρου να προστατεύονται με κάθε τρόπο. Είτε μεταφέροντάς τα, είτε ντύνοντάς τα με ειδικά προστατευτικά, αποφεύγεται η οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά κατά τη διάρκεια των εργασιών.